Domácí příprava

Zná to asi většina pracujících rodičů – odpoledne vyzvednete dítě ze školy, utíkáte společně domů, tam musíte zvládnout nejen domácí povinnosti, ale také domácí úkoly a další přípravu do školy. A někdy je právě tato činnost problémem, protože Vašemu školákovi se často do toho nechce, nebo je unavené či není dostatek času. Základem spolupráce je komunikace. Věřím, že jste unavení z práce a máte spoustu svých starostí, ale pokuste se najít sílu a ptejte se. Dítě je plné dojmů. Zejména prvňáčci překypují novými zážitky a mají potřebu je sdílet. A s kým jiným, než se svojí mámou nebo svým tátou. Nebojte se proto zeptat svého školáka, jak se mělo ve škole, co se učili nového, co říkala/l paní/pan učitelka/učitel na vypracovaný úkol, jestli se dozvědělo něco zajímavého, jak se měl kamarád. Nejen že budete prohlubovat vzájemnou důvěru, když dáte najevo svůj zájem o dítě, ale budete tak cvičit jeho paměť a schopnost slovního vyjadřování, podněcovat myšlenkové pochody.


ZÁSADY EFEKTIVNÍHO UČENÍ aneb DESATERO UČENÍ


Nejnovější přidané články

Testy pro 9. ročníky z roku 2015 a 2016

Ilustrační testy k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení 2016 Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělání Ilustrační testy si také můžete stáhnout na alternativním odkazu zde. Vyjma výše uvedených ilustračních testů z února 2016 ponecháváme uchazečům k dispozici také ilustrační testy z roku 2015. Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 Ilustrační testy – čtyřleté […]

Žádný komentář

Zkušební testy pro 9. ročníky

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2017 Na níže uvedených odkazech je ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu. Ilustrační testy 2017 pro čtyřleté obory […]

Žádný komentář

Svět energie

Nový webový vzdělávací portál „Svět energie„, který obsahuje: Filmy Tiskoviny Aplikace Besedy Olympiády Fyzikální poradna Elektrárny Obsahuje spoustu vzdělávacích i jiných (hry, soutěže, olympiády, nauková videa apod.) materiálů pro předškoláky, I. stupeň i II. stupeň ZŠ. Prohlédněte si. Vhodně doplňuje i výuku nejen fyziky, ale i ostatních přírodních věd.

Žádný komentář

 

Cíl domací přípravy

 • je každodenní a nedílnou součástí přípravy žáka do školy, je doplňkem výuky, která proběhla ve vyučovací hodině, nebo přípravou na vyučovací hodinu následující
 • je pro dítě velmi důležitá a buduje jeho odpovědnost za plnění si svých povinností
 • má pomoci dítěti dosáhnout co nejlepších výsledků ve výuce či eliminovat jeho neúspěšnost
 • začíná již ve škole – ještě v den výkladu učební látky ve škole
 • vychází z individuálních schopností a dovedností Vašeho dítěte i Vašich
 • rozvíjí jeho schopnost organizovat si vlastní čas
 • rozvíjí jeho schopnost samostatně se učit
 • poskytuje dítěti individuální čas na promyšlení nově získané informace
 • poskytuje zpětnou vazbu, zda Vaše dítě učivo pochopilo

Průběh domácí přípravy

 1. Každé učení začíná stanovením cíle – Zjistěte, zda má dítě úkol (zeptat se + zkontrolovat v úkolníčku) a podle toho rozvrhněte čas, který máte k dispozici. Pokud se dítěte zeptáte „co máte dnes za úkoly“ nebo „co bylo dnes ve škole“ a ono odpoví „nic“, neznamená to, že se nebude připravovat.
 2. Napište domácí úkoly.
 3. Zopakujte si nové učivo.
 4. Zaměřte se na procvičení, co dítěti nejde.
 5. Připravte aktovku na další den.

emotikon-jednicka_b

 

Zásady a podmínky domácí přípravy

Aby vedla domácí příprava ke zdárnému cíli, je potřeba dodržovat určitý řád a pořádek. Stanovte si pevný režim dne, čas na přípravu do školy, hru, spánek atd. Budete se muset obrnit pořádnou dávkou trpělivosti, protože naučit dítě dělat věci, které ho nemusí vždy bavit, není žádná hračka. Jak to zařídit, aby se tyto pravidelné povinnosti nestaly strašákem a zabraly co nejméně energie všem zúčastněným stranám a zároveň přinesly co nejlepší výsledky.

K tomu můžete Vašemu dítěti pomoci zejména Vy, rodiče. Svým příkladem, Vaším chováním, ale také nedirektivním směřováním dítěte k určitému cíli – osvojit si zásady správného učení a domácí přípravy. Dítě by se mělo učit nejen kvůli zkoušení ve škole. Mělo by vědět, že osvojené poznatky využije i v běžném životě. Učení není pouze osvojování si nových poznatků a vědomostí. Učení provází veškerou hru, práci a jednání člověka.

Co říci závěrem

Zkrátka, nejlépe pomůžete dítěti tím, že mu nastavíte pevné návyky a pravidla a budete mu pomocníkem, v žádném případě však nedělejte jeho práci místo něj. Pokuste se společně v dětech podporovat a rozvíjet zdravé sebevědomí, odvahu, smělost, zároveň i respekt k dospělým, naučte je kamarádskému a slušnému chování. Každý den si s Vaším školákem vyprávějte nebo spolu čtěte, hrajte hry, stačí opravdu chvilka. Trpělivě odpovídejte na jeho otázky, pomůžete mu tak nenásilnou formou rozvíjet jeho rozumové vnímání, slovní vyjadřování, soustředěnost, pozornost. Každý den své dítě pochvalte i za drobné úspěchy. Snažte se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří. Hledejte cestu, jak neúspěchy odstranit.

 


Ukázkové video z portálu Khanová škola

Khanova škola je vzdělávací portál pro děti i dospělé. Jádro tvoří výuková videa, která skládáme do promyšlených návazností … [VÍCE]

 

Tablexia

Zábavná aplikace pro děti s dyslexií

Tablexia je moderní vzdělávací aplikace na podporu rozvoje kognitivních schopností. Je určená nejenom pro děti s dyslexií na druhém stupni základních škol. Měla by najít využití jak ve školách k doplnění standardní výuky, tak v pedagogicko-psychologických poradnách a dalších poradenských zařízeních určených pro žáky s výukovými obtížemi.

googleplay_big_cs