Testy pro 9. ročníky z roku 2015 a 2016

Ilustrační testy k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení 2016 Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělání Ilustrační testy si také můžete stáhnout na alternativním odkazu zde. Vyjma výše uvedených ilustračních testů z února 2016 ponecháváme uchazečům k dispozici také ilustrační testy z roku 2015. Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 Ilustrační testy – čtyřleté […]

Zkušební testy pro 9. ročníky

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2017 Na níže uvedených odkazech je ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu. Ilustrační testy 2017 pro čtyřleté obory […]

Svět energie

Nový webový vzdělávací portál „Svět energie„, který obsahuje: Filmy Tiskoviny Aplikace Besedy Olympiády Fyzikální poradna Elektrárny Obsahuje spoustu vzdělávacích i jiných (hry, soutěže, olympiády, nauková videa apod.) materiálů pro předškoláky, I. stupeň i II. stupeň ZŠ. Prohlédněte si. Vhodně doplňuje i výuku nejen fyziky, ale i ostatních přírodních věd.

Nový internetový projekt VLS dětem

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR spustil nový internetový projekt „VLS dětem“ zaměřený na vzdělávání a rozšiřování znalostí o lesnictví, lese a jeho obyvatelích. Na webu mimo jiné naleznete: vše o lesní pedagogice výukové materiály pro učitele tipy do lesa hry a kvízy pro děti soutěže a mnoho dalšího na www.deti.vls.cz Uvítáme Vaše podněty a […]

Portál Proškoly.cz

Pro rodiče resp. pro Vaše děti připravujeme ve spolupráci s portálem www.proskoly.cz možnost procvičování a testů z jednotlivých témat umístěných na tomto portále. Nyní probíhá generování jednotlivých přístupů pro Vaše děti, kdo bude chtít může rovněž v rámci domácí přípravy využívat možnosti tohoto portálu. Nyní se můžete s portálem ProŠkoly seznámit.

Procvičování pro žáky s SPU

Procvičte si vybrané učivo. Materiály byly vytvořeny s ohledem na děti se specifickými poruchami učení, především s dyslektickými potížemi. Cvičení jsou řazena podle náročnosti. Nově jsou k dispozici také cvičení a pracovní listy k nápravě a prevenci SPU a cvičení pro předškoláky. (text byl převzat z webu Výukové materiály – viz odkaz níže) http://cviceni.testy.sweb.cz/index.htm

Umíme česky?

Vhodné pro děti, rodiče i pro učitele, více naleznete níže O projektu Umíme česky je online cvičebnice českého pravopisu. Po mnoha stránkách je to neobyčejná cvičebnice. Rozsáhlý obsah Umíme česky obsahuje několik tisíc zadání a pokrývá velkou část učiva (obsah je navíc průběžně doplňován). Nabízené procvičování tak vydrží žákům i několik let. A i většina […]

Organizace školního roku

Dobrý den, níže uvádíme základní údaje o organizaci školního roku: Vyučování 1.9.2016 končí pro všechny po první vyučovací hodině v 08.45. Vyučování 2.9.2016 – 1. ABC má vlastní režim, kde Vás s ním seznámí třídní učitelky, I. stupeň končí vyučování 3. hodinou v 10.45, II. stupeň 4. vyučovací hodinou v 11.40 hodin. Chod družiny je […]