5. ročník

Český jazyk a literatura

ŠKOLÁKOV
PŘÍPRAVY
LUŠTĚNKY
ONLINE CVIČENÍ
ČEŠTINA HROU
VÝUKOVÉ MATERIÁLY
POMOCNÍK S UČENÍM
PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
http://www.gramar.in/cs/

Opakování

Slovesa

Podmět a přísudek

Přídavná jména  

Zájména

Skladba

Anglický jazyk

Matematika

HADI, PAVUČINY, SČÍTACÍ TROJÚHELNÍKY
PROCVIČOVÁNÍ
NAUČ SE POČÍTAT
LUŠTĚNKY
MATEMATICKÉ HRY
PŘÍPRAVY
ŠKOLÁKOV
ONLINE CVIČENÍ
POČTÁŘ – TRENÉR POČÍTÁNÍ
Opakování

Řády čísel, porovnávání čísel

Zlomky

Dělení

Čtverec, obdélník

Převody jednotek
DÉLKA

ČAS

HMOTNOST

OBJEM

OBSAH

Geometrie
ŘEŠENÉ PŘÍKLADY: (rýsuj podle návodu)

CVIČENÍ, TESTY:

Přírodověda

POMOCNÍK S UČENÍM
LUŠTĚNKY
PREZENTACE K UČIVU

Vlastivěda

Dějiny

DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA
DOTKNI SE 20. STOLETÍ
POMOCNÍK S UČENÍM
LUŠTĚNKY
PREZENTACE K UČIVU