Dysgrafie

Příčinu vzniku dysgrafie nebývá  většinou možné přesně zjistit. Přesto je několik faktorů, které s poruchou souvisí:

 • dědičnost (genetická predispozice)
 • prenatální faktory (okolnosti ovlivňující vývoj plodu v těle matky)
 • porodní komplikace
 • postnatální faktory – poranění hlavy, nádory, otravy atd.

Dysgrafie může existovat samostatně, ale častěji se vyskytuje spolu s jinými poruchami učení, jako je dyslexie, dyskalkulie, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní atd.
Známky a symptomy v písemném projevu:

 1. Objevují se mezery mezi slovy v místech, kde nemají být (přes vhodný čas a pozornost při úkolu).
 2. Nepravidelná struktura písma, vyskytují se nepravidelnosti ve velikosti, tvaru a sklonu písma.
 3. Objevuje se směs různých forem písma (velká, malá písmena, kurzíva, tiskací a psací písmena dohromady.
 4. Nedokončená slova, písmena nebo vynechaná slova.
 5. Nekonzistentní mezery mezi slovy a písmeny.
 6. Potíže s porozuměním textu (soustředí se na psaní, ne na obsah).
 7. Opis nebo psaní je pomalé .
 8. Špatně rozvržený list papíru (může začít psát uprostřed stránky).
 9. Má velké potíže s přemýšlením a psaní současně (psaní poznámek, tvůrčí psaní).

Objevuje se „podivná“ pozice těla při psaní. Špatný úchop tužky. Bolest ruky i při krátkém písemném projevu. Úzce souvisí s dysortografií, velmi často se objevují společně. Reedukace je zaměřena na celou osobnost dítěte. V úvodu musí být dítě dostatečně motivováno pro práci, poté následují cvičení zaměřená na rozvíjení těch dovedností, které psaní podmiňují. Reedukaci dysgrafie nelze v žádném případě omezit na opisování cvičení a přepisování sešitů.

Doporučená literatura a odkazy

Literatura:

 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H., SOVOVÁ, H. Specifické poruchy učení na 2. stupni základní škol. Praha: D+H, 2001.
 • MATĚJČEK, Z. Dyslexie – specifické poruchy učení. 3. vyd. Jinočany: H&H, 1995.
 • MÍCHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.
 • POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. 3. vyd. Praha: Portál, 2002.
 • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. vyd. Praha: Portál, 2001.
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem, Praha: Panorama, 1990.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.