2.A

12. týden: Opakujeme

Vzhledem k mé nemoci nás čeká opakovací týden, minulý týden chybělo i mnoho dětí, uvidíme, jak na tom budeme po víkendu.

Práci zadám po návratu do školy, zatím trénujte tvoření všech druhů vět s určitým slovem ve správném tvaru (např. PES – tázací: Máš doma psa?). Pozor na velké písmeno na začátku věty a znaménko na konci!!!

A hlavně čtěte, čtěte, čtěte!!!! A TO NAHLAS!!!! Většina dětí četla lépe na konci roku než nyní.

Počítejte směle do 25.

Popřemýšlejte, co víte o ovoci a zelenině.

Až budu fit, vrhneme se zase do práce.

11. týden: Příroda kolem nás

Něco málo k hodnocení/sebehodnocení:

1  – pracuji samostatně, zcela bez chyb

2 – občas potřebuji trochu poradit/dělám občas drobné chyby

3 – často potřebuji pomoci/často chybuji

4 – trvale potřebuji pomoci/dělám velké množství chyb

5 – nezvládám práci ani s dopomocí/pracuji chybně, chyby si ani s dopomocí nedokážu opravit

 

V úterý jdeme do knihovny, odchod v 8 od školy, pak půjdeme na slibovanou vycházku za živočichy.

Prosím, kdo může, doneste/noste průběžně staré letáky z obchodů a staré noviny. Potřebujeme je na výtvarnou práci. Obrázky budeme vystřihovat i při prvouce a matematice. Děkuji.

V dalším týdnu si dokončíme povídání o zvířatech, děti si dál mohou nosit hnihy. Lapbook budeme potřebovat ještě celý týden, v pátek si uděláme jejich velkou výstavu. Děti si do nich mohou doplňovat cokoliv k tématu, co je napadne.

V pondělí si děti přinesou 1 krabičku od zápalek. Děkuji Adélčině mamince, zachránila všechny zapomětlivce:) .

Bude i kontrola penálů.

30.11. bude ředitelské volno

4.12. od 16:00 bude třídní schůzka

3. a 4. ledna 2019 bude ředitelské volno

ČJ – Budeme dále procvičovat řazení slov podle abecedy, druhy vět a psaní správných znamének za nimi. Proto je nutné pochopit smysl věty. Dělá to vězší potíže dětem, které hůře čtou. Připomínám nutnost čtení každý den!!! Více se zaměříme na rychlost psaní a psaní podle diktátu/autodiktátu a opis textu (jde hlavně o pozornost a pečlivost), komu to nejde, doporučuji se podívat do učebnice (vzadu jsou možné diktáty, cvičení a domácí úkoly, které čas od času využijeme).

PS – str. 22

Písanka – str. 12,13

Čítanka – přečíst str. 40, 41

M – Rozšiřujeme početní obor do 25, trénujeme číselnou řadu, porovnáváme čísla. Pomalu se seznamujeme s čísly do 100.  Pomalu a nenápadně se připravujeme na násobení.:) Zatím to jde dětem moc pěkně. str. 38, 39, 42 dělají děti vlastním tempem, str. 47 cv. 1 je zadáno za DÚ; všichni mají str. 58, 59, 60/1

PRV – Životní prostředí jednotlivých živočichů. V pátek bude velká výstava lapbooků, některé děti je mají opravdu moc pěkné.

 

10. týden: Kde žijí zvířata

Dnešní kontrola penálů neproběhla úplně uspokojivě, prosím o doplnění penálů o gumu a fixu na stírací tabulku. Pozor na krátké „špačky“ tužek a pastelek. Tužky a pera by měla být v penále 2 pro případ ztráty nebo poškození.

Hravé procvičování

ČJ – zabýváme se větou: počítáme slova, všímáme si i slov slabičných a neslabičných, budeme se zabývat rozdílem mezi větami z hlediska významu, vyrobili jsme si kartičky druhů vět (PS str. 60)

písanka str. 11, 12

PS str. 16, str. 20 cv. 1, str. 18, 21

Učebnice str.11

DÚ na víkend PS str. 21 cv. 6

M – str. 33, trénujeme rýsování, str. 35, str. 38 cv.1, str. 36

trénujeme počítání

PRV

Stále pokračujeme v prozkoumávání živočišné říše. Děti si mohou nosit naučné knihy a encyklopedie o zvířatech, budeme z nich čerpat v úterý, čtvrtek a pátek. Ve středu, kdy je plavání, na ně nebudeme mít dostatek času. Dnes jsme se zamýšleli nad stavbou těla jednotlivých zvířat. Děti bystře objevily spoustu zajímavostí, zvláště je zaujaly souvislosti ve stavbě těla ptáků a tvarem letadla:)

Domácí úkol na pátek: Dopsat do lapbooku názvy 3 zvířat do jednotlivých skupin (domácí, divoká, býložravci, masožravci, všežravci).

Trocha legrace: učení hravě

 

9. týden: Máme rádi zvířata

Prosím o kontrolu penálů, dětem mnohdy chybí guma, pravítko, fixa na stírací tabulku a ořezávátko.

Pomalu si střádejte prázdné papírové krabičky od „vytahovacích“ papírových kapesníků. Budeme je potřebovat na vyrábění. Potřebujeme 1 na osobu. Děkuji.

Návštěva ZOO nám otevřela období, kdy se budeme věnovat přírodě a živočichům v ní. Brzy se nám budou hodit i knihy, encyklopedie a zajímavosti z  živočišné říše. Zvířátka se nám objeví i ve všech ostatních předmětech.

ČJ – řazení slov podle abecedy, pořadí slov ve větě, pořadí vět v textu (smysl), dělení slov na konci řádku

PS str. 18

čítanka str. 47 naučit báseň o medvědech  – do příštího čtvrtka

písanka str. 30

Někdo doma dokončuje pohádku/příběh o želvě.

M – numerace do 21, rozklad čísel na čísla po sobě následující ( na 2 sčítance např. 3 rozložím na 1 a 2; 13 na 6 a 7 apod.)

PS – str. 32 dokončit, str. 36 cv. 3

PRV – živočichové, lapbook, děti si vytváří sami dle zájmu, mají daný jen minimální rozsah, dalším nápadům se meze nekladou – užitek ze zvířat, např. kráva – mléko, maso, kůže, kůň – maso, kůže, jezdectví, rektreace, společník člověka, léčení postižených lidí (min. 5 obdélníkových lístků v kapsičce), zvířata podle místa výskytu, např. v lese, na horách, v Africe, u vody (minimálně 5 oválných lístků ve vějířkové „kytičce“)

8. týden: Naše republika bude mít narozeniny

Při VV a Pč vyrábíme vlaječky, snažíme se vytvořit rekord v délce vlajkové „pásky“. Podařilo se nám udělat pás dlouhý 42m a 80cm. Pás byl skoro tak dlouhý, jako naše škola.

Dne 25.10. pojedeme do ZOO Praha na výukový program o zvířatech. Výukový program proběhne v rámci permanentky, kterou nám zakoupili rodiče Páti, kterým tímto velmi děkuji. Odchod od školy v 7:50!!! je třeba být u školy včas! Návrat cca ve 13hodin. S sebou: svačina, pití,  PLÁŠTĚNKA, případně malé kapesné (není nutné).  Na sebe vhodné oblečení na pobyt venku.

ČJ – řazení slov podle abecedy

písanka str. 9, 10

PS – 14

uč. str 24 cv.7

M – PS str. 29, 30

PRV – založení Republiky, státní symboly

7. týden: Přemýšlíme, opakujeme

Rodiče dětí, které chybí delší dobu, by si měli vyzvedávat úkoly, aby děti nezameškaly. Stačí si přijít pro sešity, probrané učivo najdete zde. V opačném případě budete mít hodně dohánění a některé děti učivo dohánějí obtížně!!!

Příští týden (25.10.) pojedeme s největší pravděpodobností do ZOO Praha na výukový program o zvířatech. Výukový program proběhne v rámci permanentky, kterou nám zakoupili rodiče Páti, kterým tímto velmi děkuji. Odchod od školy v 7:50!!! je třeba být u školy včas! Návrat cca ve 13hodin. S sebou: svačina, pití, případně malé kapesné (není nutné).  Na sebe vhodné oblečení na pobyt venku.

Pokud potřebujete procvičování pro děti, hledejte na domácí v přípravě v záložce 2.ročník. ČJ grammar a M matikain jsou rovnou i s výsledky, dítku vše opraví, poradí mu a prozradí, jak bylo úspěšné.

ČJ – budeme opakovat dělení slov na slabiky, délku slabik, počet slov ve větě, pořadí slov ve větě; budeme tvořit věty s určeným počtem slov, přemýšlet o smyslu věty, samohlásky (krátké a dlouhé), dělení souhlásek

Písanka str. 7, 8

pracovní sešit str.13, str. 14 cv.4 (spoj písmena podle abecedy)

učebnice str. 22, DÚ str. 23 cv.4

M – budeme procvičovat + – do 20, číselnou řadu, porovnávání čísel, úlohy o—více a o–méně, trochu si zopakujeme geometrii a rýsování, je třeba, aby všechny děti měly ořezanou tužku č. 2 a pravítko!

křivá čára – křivka

přímá čára – přímka, úsečka

lomená čára

slovní úlohy, jak si zapsat důležité informace, abych neudělal/a chybu při výpočtu

Pracovní sešit str. 23 celá, str. 24, str. 25, str. 26 sloupečky a cv.3, str. 27 cv.1

PRV – čeká nás testík (dny v týdnu, měsíce), protrénujeme hodiny, povídáme o vzniku ČSR, opakujeme státní symboly

Při VV a Pč vyrábíme vlaječky, snažíme se vytvořit rekord v délce vlajkové „pásky“. Příští týden nafotíme, jak se nám daří.

6. týden: Čas

Je třeba číst NAHLAS každý den!!!

! stále trénujeme dělení slov na slabiky a určování délky slabik ! Mnozí pracují poněkud laxně a tomu odpovídá i jejich práce. Ti, co mají opravdu potíže s dělením slov na slabiky, dostali cvičení domů na dotrénování učiva. Jde o trénink jazykového citu. Nejčastější chybou je dělení slova např. lav/i/ce, je/le/n apod. Je třeba slova důsledně vytleskávat s důrazem na délku slabiky. Délku slabiky označujeme pod slabiku (tečku pod krátkou, čárkou pod dlouhou). Např: mo/týl (.-), kro/ko/dýl (..-).

 ČJ – stále si procvičujeme, co víme o větě; skládáme věty ze slov tak, aby měly smysl a byla dodržena všechna pravidla, která známe (velké písmeno na začátku, tečka na konci), trénujeme psaní, opis, přepis

pracovní sešit str. 10, str. 12, abeceda, učíme se jednu z básniček dle vlastního výběru (do pondělí)

písanka str. 6, dočíst v čítance článek o máku

M – sčítání a odčítání do 20, číselná řada, porovnávání čísel, slovní úlohy, rozklad čísel

pracovní sešit str. 18, 20, 21

PRV –  V tomto týdnu si zopakujeme vše, co víme o čase (měsíce, roční období, dny v týdnu, hodiny, ukážeme si rozdíl mezi analogovým a digitálním časem). Do středy dopsat do lapbooku počty dní v jednotlivých měsících a vymyslet, podle čeho se dá daný měsíc zapamatovat (stručná charakteristika např. prosinec – prosíme Ježíška o dárky apod.)

POZOR, již musíme umět názvy dnů v týdnu a měsíců!!!!

5. týden: Tužíme se

V tomto týdnu budeme za svou práci odměněni pobytem venku, ale to až ke konci týdne…

V pondělí si mimo jiné zopakujeme, co víme o dopravě, dopravních předpisech a bezpečnosti provozu.

V úterý nás čeká procvičení psaní vlastních jmen, zopakujeme písmena a jejich správné psaní.

Ve středu opět plaveme, paní instruktorky vzkazují, že není špatné mít plavecké brýle.

Ve čtvrtek se sejdeme ve sportovním oblečení a obuvi. Budeme s sebou mít svačinu, pití, pláštěnku a penál a půjdeme se přesvědčit na stadion, jak jsme zdatní a silní. Program nám připravuje Armáda ČR. Na oběd již budeme ve škole a po obědě budeme relaxovat u učení a čtení. (Proto je ten penál nezbytný!!!)

V pátek shrneme zážitky z celého týdne, koho co bavilo, zaujalo apod.

ČJ – procvičujeme HLASITÉ čtení s pochopením, co čteme; pracujeme s textem, – vyhledáváme, odpovídáme; procvičujeme dělení slov na slabiky, vymýšlíme slova s určitým počtem slabik, třídíme je podle smyslu

M – procvičujeme číselnou řadu, porovnáváme, sčítáme a odčítáme

PRV – doprava, dopravní předpisy, bezpečnost

4. týden: Pracujeme a spolupracujeme

POZOR! O víkendu byl napaden můj e-mail a jsou mi zasílány vyděračské e-maily. Tuto situaci řeším, ale aby nebyla omezena možnost komunikace mezi mnou a Vámi, změňte si, prosím, mou adresu na novou: michaela.starikova@email.cz .  Děkuji.

Ve středu bude opět plavání.

ČJ – v tomto týdnu budeme zkoumat, z čeho se skládá slovo a co všechno může rozhodnout o významu slova

M – stále procvičujeme porovnávání čísel a sčítání a odčítání do 20

PRV –

3. týden: Připomínáme si pravidla při práci

Připomínám, že dne 21.9. platí ředitelské volno jen pro žáky 3.  – 9. ročníku. My se normálně učíme, školní družina funguje normálně. Pokud si chcete nechat dítko doma (již máte nějaké plány, případně máte doma starší dítě), není to problém, jen mi dejte vědět.

Prosím o rychlé vyplnění a zaslání přihlášky na školu v přírodě (ti, kdo ještě nezaslali – chybí mi 7 přihlášek), pokud zájem nemáte, napište na přihlášku: nemám zájem. Potřebuji zajistit dostatečný počet míst. Děkuji.

Připomínám nutnost co nejdřívějšího odevzdání posudku od lékaře, že je vaše dítě schopno plaveckého výcviku – opět u těch, kterých se to týká, většinu již mám. 🙂

Český jazyk: skládání slov z písmen, pochopení významu čtených slov, přepis slov do sešitu, dělení slov na slabiky, rozlišování dlouhé a krátké slabiky, PS str. 5 cv.1, uč. str. 9 cv.3a

Čtení: čítanka str. 9, přečíst znovu článek PES a splnit do pátku úkol, který si děti určitě pamatují:)

Matematika: červený pracovní sešit, str.5, cv. 2, str. 7 cv. 2, trénujeme sčítání a odčítání do 20

Prvouka: opakování učiva  stromech (dělení na jehličnaté a listnaté, stavba stromu, využití stromů)

Ve čtvrtek nás čeká pěkné počasí, proto vyrazíme za sluncem. S sebou do batůžku: pláštěnka, svačina, pití, tužka/pastelky, blok/čisté papíry. Na sebe sportovní oblečení a sportovní obuv. Odchod v 8:00 od školy, návrat v průběhu vyučování (tj. do 12:35). Oběd budou mít děti ve školní jídelně.

Připomínám, že ve středu máme plavecký výcvik.

Trochu nám dělá potíže si vzpomenout na pravidla při práci, tak se na ně tento týden trochu zaměříme. Zamyslíme se nad těmito pokyny:

1) Sleduji pokyny a snažím se je hned splnit. (např. otevřít pracovní sešit apod.)

2) Každý den si svědomitě připravuji tašku podle rozvrhu.

3) Pomůcky na každou hodinu si připravuji na lavici během přestávky.

4) Když uslyším zvoneček, přestanu pobíhat a povídat, vstanu a pozdravím.

5) Pokud někdo hovoří, neskáču mu do řeči a poslouchám ho.

6) Nerámusím penálem, ani pomůckami, abych nerušil/a ostatní.

7) Úkolníček nosím každý den a zapisuji si do něj všechny zadané úkoly.

2. týden: Začínáme plavat

11.9. v 16:00 třídní schůzky

Vybíráme 600,-  – sešity, pracovní sešity, třídní fond + 400,-  – Spolek pro Kamenku (na rodinu)

Domácí úkoly (písemné) budou zadávány každý den mimo středu, občas bude ještě nějaký „nepísemný“ (něco zjistit, přinést, zamyslet se apod.).

Prosím o postupné obalení sešitů a pracovních sešitů.

Opět jsem k dosažení na svém e-mailu i mobilu, osobní konzultace možné ve středu ráno mezi 7:15 – 7:45, nebo jindy po dohodě.

Škola v přírodě bude v termínu 20.5. – 24.5. 2019 v lokalitě Poslův mlýn. Celková cena bude 3000,-, zálohu 1000,- uhraďte, prosím, na účet školy KB 19–6055430267/0100, variabilní symbol 201, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka. Prosím o uhrazení  do konce listopadu.

Sběr papíru

Školní řád

12.9. začínáme plavat. S sebou v batůžku/tašce: ručník, mýdlo, plavky, igelitový sáček na mokré plavky, mohou mít plavecké brýle, dívky hřeben/kartáč, dlouhé vlasy prosím učesat do gumičky, případně mít i gumovou čepici  na plavání; svačinu, pití.

Dne 19.9. nebude Matematýsek, další týden se již sejdeme jako obvykle.

Kdo ještě nedonesl dotazník GDPR (souhlas s fotografováním apod.), prosím přinést co nejdříve.

1. týden: Už je to tady!

Prázdniny jsou za námi a startuje další školní rok. Rozjedeme se velmi pozvolna. Všem, dětem i rodičům, přeji poklidný start do nového školního roku. Těším se na vás.

To nám to uteklo… Vzpomínáte? 🙂

3.9. zahájíme ve své třídě. Už jsme velcí, tak to zvládneme bez rodičů. Budeme mít jen jednu vyučovací hodinu, pak se budeme moci rozběhnout domů. Stačí, když si děti přinesou tužku na psaní, možná ji budeme potřebovat:)

Rozvrh:

V pondělí, úterý a pátek budeme mít do 11:50. Ve středu a čtvrtek končíme ve 12:35.

11.9. od 16:00 budou třídní schůzky.

Od 12.9. budeme chodit plavat.

Od 12.9. bude opět Matematýsek, a to ve středu v čase 13:00 – 14:30. Budu zjišťovat zájem loňských účastníků (lísteček budou mít zítra v notýsku).

21.9. nebude ředitelské volno, důvodem je školení pedagogů. Proto nebude tentokrát zajišťována družina.

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Staříková