3.A

Třídní učitelka: Štěchová Taťána

Anglický jazyk – Ing. Klára Havlová

Aktuálně – 14.2.2019

  • Učíme se otázku How old is she? (Kolik je jí let?) How old is he? (Kolik je mu let?)
  • Upevňujeme rozeznat zájméno she – ona (mum, sister, aunt …) a he – on (uncle, dad, …)
  •  procvičujeme his a her
  • seznámili jsme se s otázkou a odpovědí What´s his name? His name´s Peter.
  • What´s her name? Her name´s Petra.
  • procvičovali jsme ve skupince – jeden ukazuje na spolužáka a ptá se What´s his / her name. A druhý odpovídá dle pravdy Her / his name´s …..
  • stále procvičujeme slovní zásobu zejména rodina a popis osoby (tall, slim, short, fat ….).

Příští týden se budeme učit číslovky do 100 a popis osoby. Děti budou vypracovávat projekt – moje rodina (zadání teprve proběhne).

Domácí úkol 14.2.2019: PS dopsat cvičení 4 str. 28, procvičovat her / his

Někteří stále neznají či zapomněli názvy barev.

 

Důležitá je domácí příprava – průběžné procvičování a také vypracovávání domácích úkolů. V poslední době děti nenosí (i opakovaně) domácí úkoly. Každý zapomenutý úkol bude zaznamenán učitelem do sešitu English a po třech zapomenutých úkolech bude zapsána informace do žákovské knížky. Domácí úkol je zpravidla zadáván v pátek.