5.A

 Třídní učitelka: Mgr. Veselá Chudobová Vlasta

Anglický jazyk: Ing. Klára Havlová

17.5.2019

  • procvičujeme present simple ve všech osobách
  • v úterý test 21.5.2019 – lekce 4 C (present simple – affirmative / kladné věty, negative / záporné věty)

14.5.2019

  • procvičujeme čas prostý přítomný tzv. present simple
  • kladné věty (affirmative) I, you, we ,they play  xxxxxxxxxx   He, she, it plays
  • záporné věty (negative) I, you, we, They don´t play xxxxxxxxxxx he, she, it doesn´t play
  • slovíčka lekce
  • spojení s do, go, play, collect  ( např. I do gymnastice, I go swimming, I play football, I collect stamps).