5.A

 Třídní učitelka: Mgr. Veselá Chudobová Vlasta