6.A

Třídní učitelka: Mgr. Hířová Kamila

FYZIKA

V tomto týdnu – 5.2. jsme začali novou látku – fyzikální veličiny=přehled těch základních (6ks) a jejeich základní jednotky, další týden vše procvičíme a v úterý 19.2. píšeme testík. Pak začneme podrobně každou z nich – první bude délka. Je potřeba, aby děti tuto látku „nebraly na lehkou váhu“ a pořádně + pořád procvičovaly převody jednotek. Veličiny a jejich převody budeme brát až do konce května.

Během ledna jsme jen opakovali probranou látku, aby si ji děti opravdu „vryly do hlavy“ – v úterý 5.2. je malý testík na atom-dnes vše podrobně znovu zopakováno. Od února začneme novou látku – veličiny.

 

DĚJEPIS

1.STAROVĚKÉ ŘECKO NOVÁ PPT DO D

FYZIKA – děti dnes dostali známky z posledního testu, kdo odevzdal referát-v předtermínu, tak jsem ho zkontrolovala a „nedostatečné“ vrátila k dodělání; a také obdržely přehled známek, které jim zatím vychází na vysvědčení, ať vědí, kdo má opravdu zabrat na opakovací pololetní test, který se píše v úterý 15.1.

 

MATEMATIKA – Mgr. Iveta Holečková

Na každou hodinu je třeba : pravítko, lepidlo, psací potřeby, kružítko

(11.2.) Ukončili jsme poznávání úhlů – umíme je měřit, konstruovat osu a pojmenovávat, sčítat i odčítat početně i graficky.   Od pondělka  pokračujeme v kapitole DĚLITELNOST – dělitel, číslo sudé a liché, násobek, prvočíslo, rozklad na prvočinitele a znaky dělitelnosti (uč. od  str.79).
(18.2.)V minulém týdnu jsme hledali nejmenší společný násobek dvou i více čísel. V tomto týdnu trénujeme určování největšího společného dělitele.V PS máme vypracovanou stranu 120 . Prosím, aby si děti v případě absence doplňovaly učivo do pracovního sešitu podle spolužáků, kteří ve škole jsou.
ZEMĚPIS – Mgr. Iveta Holečková
Pro domácí přípravu doporučuji zakoupit školní atlas světa, dětem se bude hodit po celou dobu školní docházky.
(11.2.)Máme ukončen 1.díl učebnice i PS, vše jsme završili závěrečným testem z kartografie. Od minulého týdne poznáváme Zemi. Víme, co je KRAJINNÁ SFÉRA ( uč. 5-7 2.díl) a začínáme podrobněji poznávat zemské těleso – stavba země, litosférické desky a důsledky jejich pohybů ( sopečná činnost, zemětřesení) ( uč.8-13) + příslušné stránky v PS

DĚJEPIS

6.STAROVEK_

MEZOPOTAMIE

7.STAROVĚKÝ EGYPT

8.INDIE

9.ČÍNA

FYZIKA

  • vyučující Ing. Kateřina Bačová    e-mail: bacovaskola@seznam.cz
  • v úterý 11.9. úvod do předmětu, základní pojmy – těleso a látka
  • 18.9. základní vlastnosti látek, DÚ str. 9/úloha 2 a str.14/úloha 2 – tabulky , za 14 dní 2.10. testík
  • 25.9. opakování učiva – příprava na testík
  • 2.10. – velké opakování na test – psát jej budeme příští úterý 9.10.

úterý 23.10. probráno: vzájemné působení těles (síla), podrobně gravitační síla, další úterý (tedy až 6.11.) – měření síly + celkové opakování látky = další týden testík

13.11. – složení látek – atom

– příští týden: soudržnost staveb.částic látek, jejich pohyb a difuze

– za 14 dní (27.11. opak.testík)

27.11. – elektrické pole, další týden a asi ještě 2 magnetické pole – pak zopakování látky a testík (do Vánoc)

POZOR hodina fyziky bude z provozních důvodů již v pondělí 3.12. (místo dějepisu) a v úterý bude 2.hodinu dějepis

Přeji všem krásné Vánoce a pohodový nový rok!

8.1. budeme opakovat za celé pololetí a připravovat se na pololetní test, který napíšeme 15.1. a děti odevzdají tento den i zadané referáty – vytisklé na PC, nebo na „flešce“ a já si je vytisknu