6.B

Třídní učitelka: Mgr. Peterová Jitka

FYZIKA

Probrali jsme čas – druhy hodin, jednotky. Příští týden probereme teplotu – druhy teploměrů, pojem „rozdíl teploty“. V úterý 22.5. řeknu dětem „zatím výslednou“ známku na vysvědčení, aby věděli…..  Protože v červnu jsou již naplánované různé sportovní či kulturní akce a výlety – budeme psát 28.5. opakovací test: základní veličiny a jejich jednotky, převody a základní pojmy + „obrázky“ z pracovních listů, které jsme v hodinách dělali: délka, objem, hmotnost, čas a teplota. Kdo bude na test chybět, či  se mu „nepovede“ – má možnost v úterý 4.6. si ho napsat/opravit. Hustotu – hlavně tedy její výpočet, probereme dle času během června – bude zapotřebí v dalším ročníku, takže bude určitě „znovu“ probrána i v dalším šk.roce. Tímto se s Vámi v tomto školním roce loučím – děkuji za Váš čas věnovaný dětem při přípravě a těším se v 7.ročníku na „čtenou“!  Ing. Katka Bačová

Minulý a tento týden jsme probrali objem (hmotnost bude poté!) – další týden vše procvičíme, hlavně převody a v úterý 16.4. napíšeme testík.

Probrali jsme hmotnost – v úterý po Velikonocích ji procvičíme a zopakujeme všechny veličiny co známe a další týden napíšeme opakovací test – značky a základní veličiny, převody: délky, objemu a hmotnosti. Pak začneme hustotu.

Dnes 12.3. jsme dobrali „délku“ – příští týden bude test: pojem délka, jednotky-převody, měřidla, pravidla měření a aritmetický průměr při měření. Příští hodinu budeme opakovat převody délky a za 14 dní napíšeme opak.test-délka a veličiny. Pak začneme hmotnost.

V úterý 19.2. jsme zopakovali veličiny a jejich jednotky – děti mě uprosily a test píšeme po prázdninách 5.3.!

Začali jsme délku a její jednotky a hlavně jejich převody-prosím hodně procvičovat (třeba na webu www.onlinecviceni.cz) – další hodiny opakování „převody jednotek délky“ a měřidla + pravidla při měření včetně aritmetického průměru opakového výpočtu – zmenšení chyby… V úterý 19.3. testík na jednotky délky/převody a měřidla + aritm.průměr.

V tomto týdnu – 5.2. jsme začali novou látku – fyzikální veličiny=přehled těch základních (6ks) a jejeich základní jednotky, další týden vše procvičíme a v úterý 19.2. píšeme testík. Pak začneme podrobně každou z nich – první bude délka. Je potřeba, aby děti tuto látku „nebraly na lehkou váhu“ a pořádně + pořád procvičovaly převody jednotek. Veličiny a jejich převody budeme brát až do konce května.

Během ledna jsme jen opakovali probranou látku, aby si ji děti opravdu „vryly do hlavy“ – v úterý 5.2. je malý testík na atom-dnes vše podrobně znovu zopakováno. Od února začneme novou látku – veličiny.

 

FYZIKA – děti dnes dostali známky z posledního testu, kdo odevzdal referát-v předtermínu, tak jsem ho zkontrolovala a „nedostatečné“ vrátila k dodělání; a také obdržely přehled známek, které jim zatím vychází na vysvědčení, ať vědí, kdo má opravdu zabrat na opakovací pololetní test, který se píše v úterý 15.1.

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina Ing. Kláry Havlové)

Aktuálně: Revision – příprava na UNIT  2  – Test

DÚ: příprava na test UNIT 2. Test je ve čtvrtek 28.3.

 

MATEMATIKA – Mgr. Iveta Holečková

(8.3)V tomto týdnu jsme dokončili celou kapitolu o dělitelosti. Vše jsme shrnuli malým závěrečným testíkem. Od pondělka budeme poznávat vše o trojúhelníku, budeme potřebovat rýsovací potřeby, začneme pracovat ve 3.dílu PS ( dětem je v pondělí rozdám). Prosím, aby si děti v případě absence doplňovaly učivo do pracovního sešitu podle spolužáků, kteří ve škole jsou.

ZEMĚPIS – Mgr. Iveta Holečková
Pro domácí přípravu doporučuji zakoupit školní atlas světa, dětem se bude hodit po celou dobu školní docházky.
(8.3.)Poznáváme  vnější i vnitřní činitele, kteří utvářejí zemský povrch- 2.díl učebnice do str.24. Máme vypracované i příslušné stránky v PS.

FYZIKA

  • vyučující Ing. Kateřina Bačová    e-mail: bacovaskola@seznam.cz
  • úterý 11.9. úvod do předmětu, základní pojmy – těleso a látka, skupenství
  • 18.9. základní vlastnosti látek, DÚ str. 9/úloha 2 – tabulka
  • za 14 dní 2.10. testík z probrané látky-procvičení dle učebnice a zápisků
  • 2.10. – velké opakování na test – psát jej budeme příští úterý 9.10. (ale to už opravdu)
  • úterý 23.10. probráno: vzájemné působení těles (síla), podrobně gravitační síla, další úterý (tedy až 6.11.) – měření síly + celkové opakování látky = další týden testík

13.11. – složení látek – atom

– příští týden: soudržnost staveb.částic látek, jejich pohyb a difuze

– za 14 dní (27.11. opak.testík)

27.11. – elektrické pole, další týden a asi ještě 2 magnetické pole – pak zopakování látky a testík (do Vánoc)

18.12. – opakování na test: elektrické a magnetické pole, který napíšeme 8.1.

Přeji všem krásné Vánoce a pohodový nový rok!

8.1. budeme opakovat za celé pololetí a připravovat se na pololetní test, který napíšeme 15.1. a děti odevzdají tento den i zadané referáty – vytisklé na PC, nebo na „flešce“ a já si je vytisknu