7.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Altmanová

 

FYZIKA – vyučující Ing. Kateřina Bačová, případné dotazy e-mail: bacovaskola@seznam.cz

4.-7.9. opakování: základní vzorce u rovinných obrazců a těles, jednotky délky a obsahu

 

ANGLICKÝ JAZYK – skupina Mgr. Pavlíny Hruškové

Aktuálně probíráme: nová učebnice Project 3 – Unit 1A – opakování minulého času prostého

DÚ: 

Pětiminutovky: pondělí 19.11. – slovíčka 1A

středa 21.11., pátek 23.11. – Present Simple x Present Continuous (podobná cvičení jako uč. 7/6 a PS 3/6)

 

CVIČENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE – Mgr. Pavlína Hrušková

Aktuálně procvičujeme: Present Simple (přítomný čas prostý) – viz pracovní list č. 9;

 

Fyzika

  • probrali jsme opakování učiva 6.ročníku a ve čtvrtek budeme psát testík: zákl.pojmy, veličiny, převody jednotek (čas, délka, plocha, objem)
  • 17.-20.9. jsme začali pohyb – základní druhy, výpočet rychlosti, dráhy a času, DÚ str.20/4 + 5
  • za 14 dní 1.10. opakovací test „znova“

27.9. procvičování výpočtů na pohyb, dopočítat zadání z hodiny (převody m/s a km/hod)

  • ve čtvrtek 4.10. test na výpočet rychlosti, dráhy a průměrné rychlosti, DÚ dopočítat příklad z hodinyo
  • psali jsme opak.test – kdo ví, že se mu to moc nepovedlo, může to zkusit další hodinu znova (ale příští testy již nebude možnost oprav), DÚ 34/8

Týden 8.-12.9. – ve čtvrtek 11.10 velký opakovací test POHYB – teorie + příklady

DÚ str.39/ úloha 2

týden 15.-19.10.  -grafické zobrazení sil, skládání sil stejného směru

týden 22.-26.10.  – skládání sil opačného směru a nerovnoběžných sil, příští týden opakování látky = další týden test

 

Týden 12.-16.11. – probráno těžiště a rovnovážná poloha; vzájemné působení sil – změny pohybu a deformace, otáčivé účinky síly – po zopakování testík (druhá polovina příštího týdne), příští týden páka