7.B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Melníková

 

FYZIKA – vyučující Ing. Kateřina Bačová, případné dotazy e-mail: bacovaskola@seznam.cz

Fyzika – II.pololetí

Probrali jsme vše níže uvedené a řádně procvičili,  v dalším týdnu ještě zkouknem „učební videa“ k danému  tématu a procvičíme jej pomocí prac.listů a v pátek 24.5. napíšeme testík. pak řeknu dětem „výslednou“ známku na vysvědčení a kdo bude íti nerozhodně či si poslední test opravit, má možnost další týden. Tímto se s Vámi asi již v tomto roce loučím-děkuji za Váš čas věnovaný dětem při přípravě do školy a těším se na „čtenou“ v dalším školním roce! Ing. Katka Bačová

V květnu probereme: hydrostatický tlak, vztlakovou sílu a Archimedův zákon – pak testík za všeho, asi 3.týden

Probrali jsme Pascalův zákon a zopakovali s tím spojený výpočet tlaku (v kapalině). Po Velikonocích vše zopakujeme – hlavně výpočty a převody jednotek.

Po zdárném (u některých méně zdárném) osvojení si tlaku a tření příští týden začneme hydromechaniku – zejména Pascalův zákon a hlavně naše „oblíbené“ výpočty! Tak za 14 dní bude testík-konec dubna.

Po zdárném „porozumění“ kladek a páky!!! jsme začali probírat tlak a tření – po procvičení, zejména počítání, bude příští týden=2.polovina; testík.

Ukončili jsme kladkostroje + zopakovali jsme i další jednoduché stroje (pomocí prac.listů či videí) a po prázdninách začneme tlak a „výpočty“ a v týdnu 11.-15.3. dáme první test z tohoto okruhu.

V tomto týdnu probíráme novou látku „Kladkostroje“ – v příštím týdnu dobereme a zopakujeme, když bude vše „jasné“, tak ve čtvrtek či v pátek píšeme testík-když ne, tak ještě zopakujeme a budeme psát v pondělí či úterý. Pak nás čeká – tlak a tření.

Během ledna jsme jen opakovali, aby si děti probranou látka opravdu „zapamatovaly“! Příští týden píší malý testík na základní fyz.veličiny a jejich převody. Od února již budeme brát novou látku – deformační účinky síly TLAK.

 

Německý jazyk Ing. Klára Havlová

Úterý 26.3.2019

 • test lekce 4
 • osoba Sie, ihr, du (vykání, tykání v němčině)
 • úvod do lekce 5

Čtvrtek 14.3.2019

 • kontrola DÚ
 • r Rückendiktat (aktivita v hodině)
 • opakování samstags, nachmittags, …
 • otázky začínající na Wann (Kdy?) a otázky začínající na Wie (Jak?)  – tyto otázky budeme intenzivně procvičovat příští hodinu
 • DÚ není

Středa 13.3.2019

 • procvičujeme část dne a předložky spojené s časovým údajem, opakujeme a upevňujeme slovní zásobu lekce a stavbu německé věty
 • zápis do sešitu Deutsch učebnice str. 40 obrázek am Morgen, morgen ………………………
 • v hodině pracovní list – Zeit NJ 7

Domácí úkol – pracovní list cvičení první

úterý 12.3.2019

 • procvičujeme stavbu německé věty

Napsat věty do sešitu Deutsch:

1, věty začneme podmětem, sloveso napíšeme ve správném tvaru (pracovní list je možné stáhnout zde: Satzbau NJ 7)

haben wir um 8 Uhr Deutsch
Tennis bis 9 Uhr du spielen von 8 Uhr.
Ich am Montag stehen auf um 7 Uhr.
Zu Ende um 13 Uhr sein die Schule.
haben sie um 8 Uhr Deutsch

2, věty začneme časovým údajem, sloveso napíšeme ve správném tvaru

haben wir um 8 Uhr Deutsch
Tennis bis 9 Uhr du spielen von 8 Uhr.
Ich am Montag stehen auf um 7 Uhr.
Zu Ende um 13 Uhr sein die Schule.
haben sie um 8 Uhr Deutsch

 • v hodině poslechová cvičení uč. 38 / 10 a prac.s. 36 / 10,11

 

 • zápis do sěšitu Deutsch „Předložky spojené s časovým údajem“ 

am Sonntag – v neděli,…

am Vormittag, am Nachmittag – dopoledne, odpoledne

um 8 Uhr – v (hodin) v 8 hodin

von – bis  od – do  von 8 Uhr – bis 9 Uhr

Vyjádření každé pondělí, úterý (pondělky, úterky) montags, dienstags (malé písmeno a přidáme „s“)

 • Úkol – pracovní list 

pracovní list je ke stažení zde (vytisknout či napsat do sešitu Deutsch pouze odpovědi )- cvičení a, a cvičení c) (pouze odpovědi, není třeba celou větou)

 

čtvrtek 7.3.2019

 • procvičujeme stavbu věty uč. str. 36 – tabulka Denk nach
 • pracovní sešit cv. 36 / 9
 • DÚ slovíčka PS str. 39 / část Seite 37 a Seite 38 (samozřejmě ve slovníčcích jsou napsaná i 33,34,35,36!)
 • skládali jsme ze slov věty

úterý 5.3. 2019

 • učíme se čas digitálně 8:30 acht Uhr dreissig atd.
 • opakovali jsme slovní zásobu lekce – r Stundenplan, die Schulfächer, mein Tag – můj den
 • cv. učebnice str. 36 / 5 – poslechová cvičení
 • procvičovali jsme předložky spojené s časovými údaji – am, um, von – bis

středa 6.3. – hodina odpadla (projekt Prevence)

 

DĚJEPIS Mgr. Hana Altmanová

3.VIKINGOVE_SLOVANÉ

4.SÁMOVA ŘÍŠE

6.ČESKÉ KNÍŽECTVÍ

7.ČESKÉ KNÍŽECTVÍ V 11

9. VRCHOLNY_STREDOVEK

10.STŘEDOVĚKÉ STÁTY V EVROPĚ

 

ANGLICKÝ JAZYK – skupina Mgr. Pavlíny Hruškové

Aktuálně probíráme: Unit 3 – Revision

DÚ: zopakovat a procvičit slovíčka celé lekce 3

Pětiminutovky:

Závěrečná písemná práce: pondělí 17.6. – učivo 3. lekce – slovní zásoba, hovorové fráze, minulý čas průběhový a prostý, čtení s porozuměním a poslech

 

CVIČENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE – Mgr. Pavlína Hrušková

Aktuálně procvičujeme: Léto, prázdniny – slovní zásoba

Veškerá cvičení na známky v tomto pololetí budeme dělat on-line na stránkách Drill and Skill. Pokud děti nebudou ve škole stíhat, budou mít vždy týden na to, udělat cvičení doma a opravit si tak známku.