7.C

Informace pro rodiče a žáky 7. C

Třídní učitelka: Mgr. Hrušková Pavlína

Třídnické záležitosti

Čtvrtek 20.6. – MS v softballu (Praha 8)

Pátek 21.6. – školní olympijské hry

Čtvrtek 27.6. – ARMY TEST

Fyzika

Probrali jsme vše níže uvedené a řádně procvičili,  v dalším týdnu ještě zkouknem „učební videa“ k danému  tématu a procvičíme jej pomocí prac.listů a v úterý 21.5. napíšeme testík. pak řeknu dětem „výslednou“ známku na vysvědčení a kdo bude íti nerozhodně či si poslední test opravit, má možnost další týden. Tímto se s Vámi asi již v tomto roce loučím-děkuji za Váš čas věnovaný dětem při přípravě do školy a těším se na „čtenou“ v dalším školním roce! Ing. Katka Bačová

V květnu probereme: hydrostatický tlak, vztlakovou sílu a Archimedův zákon – pak testík za všeho, asi 3.týden

Probrali jsme Pascalův zákon a zopakovali s tím spojený výpočet tlaku (v kapalině). Po Velikonocích vše zopakujeme – hlavně výpočty a převody jednotek; a ve čtvrtek 25.4. napíšeme testík.

Po zdárném (u některých méně zdárném) osvojení si tlaku a tření příští týden začneme hydromechaniku – zejména Pascalův zákon a hlavně naše „oblíbené“ výpočty! Tak za 14 dní bude testík-konec dubna.

Po zdárném „porozumění“ kladek a páky!!! jsme začali probírat tlak a tření – po procvičení, zejména počítání, bude příští týden=2.polovina; testík.

vyučující Ing. Kateřina Bačová, případné dotazy e-mail: bacovaskola@seznam.cz

Ukončili jsme kladkostroje + zopakovali jsme i další jednoduché stroje (pomocí prac.listů či videí) a po prázdninách začneme tlak a „výpočty“ a v týdnu 11.-15.3. dáme první test z tohoto okruhu.

V tomto týdnu probíráme novou látku „Kladkostroje“ – v příštím týdnu dobereme a zopakujeme, když bude vše „jasné“, tak ve čtvrtek či v pátek píšeme testík-když ne, tak ještě zopakujeme a budeme psát v pondělí či úterý. Pak nás čeká – tlak a tření.

Šimon – Test:

Matematika

(Mgr. Pavlína Hrušková)

Aktuálně probíráme: Trojčlenka; Obrazce ve čtvercové síti; Hranoly

DÚ: na pátek 14.6. – PL – procvičování na písemnou práci (7. rocnik – matematika – DU – priprava na ZPP)

Desetiminutovky:

Závěrečná písemná práce: – pondělí 17.6.

 

Cvičení v anglickém jazyce

(Mgr. Pavlína Hrušková)

Aktuálně procvičujeme: Léto, prázdniny – slovní zásoba

Veškerá cvičení na známky v tomto pololetí budeme dělat on-line na stránkách Drill and Skill. Pokud děti nebudou ve škole stíhat, budou mít vždy týden na to, udělat cvičení doma a opravit si tak známku.