7.C

Informace pro rodiče a žáky 7. C

Třídní učitelka: Mgr. Hrušková Pavlína

Třídnické záležitosti

Jarní prázdniny – týden od 25.2.

Fyzika

V tomto týdnu probíráme novou látku „Kladkostroje“ – v příštím týdnu dobereme a zopakujeme, když bude vše „jasné“, tak ve čtvrtek či v pátek píšeme testík-když ne, tak ještě zopakujeme a budeme psát v pondělí či úterý. Pak nás čeká – tlak a tření.

Matematika

(Mgr. Pavlína Hrušková)

Aktuálně probíráme: Celá čísla – počítání se zápornými čísly, Čtyřúhelníky – rovnoběžníky

DÚ: na středu 20.2 – v PS dokončit celou stranu 127, 129/14

Desetiminutovky: středa 20.2. – počítání se zápornými čísly (zatím jen sčítání, odčítání a závorky)

 

Anglický jazyk

(Mgr. Pavlína Hrušková)

Aktuálně probíráme: UNIT 6C

DÚ: slovíčka k lekci 6C (ta, co jsou ve školním sešitě z pondělí 11.2.) na čtvrtek 21.2.

Desetiminutovky: pondělí 18.2. – přítomný čas prostý (tvoření záporu a otázek)

čtvrtek 21.2. – slovíčka (ta ze šk. sešitu)

 

Cvičení v anglickém jazyce

(Mgr. Pavlína Hrušková)

Aktuálně procvičujeme:  Minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

Veškerá cvičení na známky v tomto pololetí budeme dělat on-line na stránkách Drill and Skill. Pokud děti nebudou ve škole stíhat, budou mít vždy týden na to, udělat cvičení doma a opravit si tak známku.

 

FYZIKA – vyučující Ing. Kateřina Bačová, případné dotazy e-mail: bacovaskola@seznam.cz

probrali jsme opakování učiva ze 6.ročníku a ve čtvrtek budeme psát testík: zákl.pojmy, veličiny, převody jednotek (čas, délka, plocha, objem)

  • 17.-20.9. jsme začali pohyb – základní druhy, výpočet rychlosti, dráhy a času, DÚ str.20 U 4b, 5, 25 U 8b
  • za 14 dní 1.10. opakovací test „znova“

25.9. procvičování výpočtů na pohyb, dopočítat zadání z hodiny (převody m/s –  km/hod)

  • ve čtvrtek 4.10. test na výpočet rychlosti, dráhy a průměrné rychlosti, DÚ dopočítat příklad z hodiny
  • psali jsme opak.test – kdo ví, že se mu to moc nepovedlo, může to zkusit další hodinu znova (ale příští testy již nebude možnost oprav), DÚ 34/8

Týden 8.-12.9. – ve čtvrtek 11.10 velký opakovací test POHYB – teorie + příklady

POZOR – z důvodu přesunu hodiny fyzika na pátek – se bude psát opak.test již v pátek 12.10. (ne tedy až v úterý – žáci byli informování dnes 11.10. ve škole)

týden 15.-19.10.  -grafické zobrazení sil, skládání sil stejného směru

týden 22.-26.10.  – skládání sil opačného směru a nerovnoběžných sil, příští týden opakování látky = další týden test

Týden 12.-16.11. – probráno těžiště a rovnovážná poloha; vzájemné působení sil – změny pohybu a deformace, otáčivé účinky síly – po zopakování testík (druhá polovina příštího týdne), příští týden páka

TEST – působení síly na těleso + složení látek a  pohyb částic = 22.11.

týden 26. až 30.11.  –  otáčivý pohyb, páka + výpočty momentu síly a rovnováha na páce

– další týden opakování výpočtů a druhou hodinu v týdnu = testík pouze na výpočty

-další hodiny kladky a jejich užití v praxi

Přeji všem krásné Vánoce a pohodový nový rok!

v týdnu od 7.-11.1. budeme opakovat za celé pololetí a připravovat se na pololetní test, který napíšeme v  týdnu po lyžařském výcviku a  děti v něm i odevzdají zadané referáty – vytisklé na PC, nebo na „flešce“ a já si je vytisknu

(jsem si vědoma, že po „lyžáku“ nebudou moc ve formě, ale tlačí nás čas-musíme to napsat do klasifikační porady!)

Fyzika – II.pololetí

Během ledna jsme jen opakovali, aby si děti probranou látka opravdu „zapamatovaly“! Příští týden píší malý testík na základní fyz.veličiny a jejich převody. Od února již budeme brát novou látku – deformační účinky síly TLAK.