8.A

Třídní učitelka: Mgr. Ostenová Jitka

 

FYZIKA – vyučující Ing. Kateřina Bačová, případné dotazy e-mail: bacovaskola@seznam.cz

4.-7.9. opakování: základní vzorce u rovinných obrazců a těles, jednotky délky a obsah

Dnes 10.9. jsme probrali „opakování učiva 6.ročníku“ a v pátek budeme psát testík: zákl.pojmy, veličiny, převody jednotek (čas, délka, plocha, objem)

 

IKT – vyučující Ing. Kateřina Bačová, případné dotazy e-mail: bacovaskola@seznam.cz

  • základní pojmy – informatika, její jednotky, sestava PC, hardwar a softwar…   za 14 dní testík

FYZIKA

  • 17.-20.9. jsme začali práci – výpočty
  • za 14 dní 1.10. opakovací test „znova“

24.9. procvičování výpočtů: práce a  výkon, DÚ str.24 U3

v pondělí 8.10. test na výpočet W a P + teorie

  • test dopadl „špatně“ – kdo má horší než 3,  tak píše v pátek 12.10. znova – seznam žáci mají

IKT – kdo si chce opravit test, psaný minulou hodinu na „základní pojmy IKT“, může tak učinit v úterý 16.10.

Fyzika – týden 15.-19.10.  -začali jsme probírat Energii – 1) pohybovou

– týden 22.-26.10.  -2) energie polohová, v pátek malý testík na výpočty

– týden 1.-2.11. –  teplo

učivo do 16.11. –  složení látek – atom, soudržnost částic dle skupenství, pojem difuze a Brownův pohyb, druhy tepelné výměny, příští týden změny skupenství – po zopakování testík (druhá polovina příštího týdne)