8.B

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Libánská

8. 2. DÚ AJ uč. s. 25/ cv. 3 do ŠS

Fyzika – II.pololetí

V tomto týdnu probíráme  „elektrický náboj a jeho měření-elektroskop“ = v pátek 15.2. testík. Pak nás čekají siločáry elektr.pole, izolanty v el.poli následuje El.proud- první budou : obvody + schematické značky pro zákres…

Během ledna jsme jen opakovali, aby si děti probranou látka opravdu „zapamatovaly“! Opakováí jsme ukončili testíkem na základní fyz.veličiny a jejich převody. Od února již budeme brát novou látku: elektrika – obvody.

 

FYZIKA – vyučující Ing. Kateřina Bačová, případné dotazy e-mail: bacovaskola@seznam.cz

4.-7.9. opakování: základní vzorce u rovinných obrazců a těles, jednotky délky a obsahu

 

MATEMATIKA – Mgr. Pavlína Hrušková

Aktuálně probíráme: Mnohočleny – sčítání, odčítání, násobení, dělení, roznásobování, vytýkání, rozklad na součin, použití vzorců

DÚ: 

Desetiminutovky: každý den pětiminutovka na úpravy výrazů

středa 20.2. – test (cca 20-ti minutový) na úpravy výrazů (zatím bez vzorců, tzn. jen sčítání, odčítání, roznásobování, vytýkání) – viz PS 132, 133

 

Fyzika 13.9.

  • probráno opakování učiva 6.ročníku – zákl.pojmy, veličiny, převody jednotek (čas, délka, plocha, objem)
  • 17.-20.9. jsme začali práci – výpočty   DÚ str.16/ U 6 + 7
  • za 14 dní 4.10. opakovací test „znova“

27.9. procvičování výpočtů: práce a  výkon, DÚ str.24 U3

 

IKT – vyučující Ing. Kateřina Bačová, případné dotazy e-mail: bacovaskola@seznam.cz

  • základní pojmy – informatika, její jednotky, sestava PC, hardwar a softwar…   za 14 dní testík

Fyzika ve čtvrtek 11.10. test na výpočet W a P + teorie

  • DÚ dopočítat příklad z hodiny – příprava na test, bude tam určitě obdobný

PČ/ IKT – kdo si chce opravit test, který se psal v úterý 9.10. na „základní pojmy“, může tak učinit další hodinu v úterý 23.10.

Fyzika – týden 15.-19.10.  -začali jsme probírat Energii – 1) pohybovou

– týden 22.-26.10.  -2) energie polohová, další týden malý testík na výpočty

– týden 1.-2.11. –  teplo

učivo do 16.11. –  složení látek – atom, soudržnost částic dle skupenství, pojem difuze a Brownův pohyb, druhy tepelné výměny, příští týden změny skupenství – po zopakování testík (druhá polovina příštího týdne)

TEST (trošku jsme se zpozdili) 29.11. – druhy tepelné přeměny + změny skupenství

Pracovní činnost-počítače

  • do konce listopadu doděláme „základní pojmy ICT“ a  další hodinu vše zopakujeme a žáci budou míti samostatnou práci z tohoto tématu a další hodinu se bude psáti testík

FYZIKA  týden 26. až 30.11.  –  elektrické pole – základní pojmy, úvod

v dalším týdnu pokračování – el.náboj, měření, vodič a izolant, siločáry

za 14 dní – zopakování celé látky a ve druhé polovině testík

Přeji všem krásné Vánoce a pohodový nový rok!

v týdnu od 7.-11.1. budeme opakovat za celé pololetí a připravovat se na pololetní test, který napíšeme na dvě části další  týden a  děti v něm odevzdají zadané referáty – vytisklé na PC, nebo na „flešce“ a já si je vytisknu

– v lednu=opakování probrané látky – pomocí samostatné práce v hodině ve skupinkách a další hodinu testík