8.C

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šudová

Fyzika – II.pololetí

Sice jsem se již „loučila“, ale přeci jen rad+ěji napíši, že se píše poslední test – seriové a paralelní obvody, a to v pátek 31.5. Pak se již bude zkoušet jen výjimečně-kdo bude míti „nerozhodnou“!

Probrali jsme vše níže uvedené – Ohmův zákon v paralelním obvodu,  a řádně vše procvičili – testík 17.5. Pak řeknu dětem „výslednou“ známku na vysvědčení a kdo bude mít nerozhodně či si bude chtít poslední test opravit, má možnost další týden. Tímto se s Vámi asi již v tomto roce loučím-děkuji za Váš čas věnovaný dětem při přípravě do školy a držím plalce Vám i žákům v dalším školním roce! Ing. Katka Bačová

Znovu jsme „podrobně“ zopakovali výpočet/pravidla Ohm.zákona v seriových obvodech a budeme v úterý 30.4. psát testík. Po škole v přírodě zopakujeme výpočet v paralelních obvodech a dáme testík-tak 3.týden v květnu.

Probrali jsme Ohmův záákon v seriových obvodech a v týdnu napíšeme testík. Pak začneme Ohm.zákon v paralelním obvodě = testík (konec dubna) a bude následovat velký opakovací z obou.

Procvičili jsme pomocí prac.listů základní veličiny  v el.obvodu a zapojení obvodů a princip „bude fungovat-nebude“ – v pátek testík a pak budeme počítat Ohmův zákon v seriových obvodech.

Začali jsme elektr.proud a el.obvody – zapojení seriové a paralelní=jejich zákonitosti, pak probereme výpočet proudu+napětí a odporu v jednotlivých obvodech a zapojeních… test na schematické značky a druhy zapojení v týdnu 11.-15.3.

V tomto týdnu probíráme  „elektrický náboj a jeho měření-elektroskop“ = v úterý 19.2. testík. Pak nás čekají siločáry elektr.pole, izolanty v el.poli následuje El.proud- první budou : obvody + schematické značky pro zákres…

Během ledna jsme jen opakovali, aby si děti probranou látka opravdu „zapamatovaly“! Opakováí jsme ukončili testíkem na základní fyz.veličiny a jejich převody. Od února již budeme brát novou látku: elektrika – obvody.

 

FYZIKA

4.-7.9. opakování: základní vzorce u rovinných obrazců a těles, jednotky délky a obsahu

11.9. – probráno opakování učiva 6.ročníku a v pátek budeme psát testík: zákl.pojmy, veličiny, převody jednotek (čas, délka, plocha, objem)

17.-20.9. jsme začali práci – výpočty   DÚ str.16/7

  • za 14 dní 2.10. opakovací test „znova“

25.9. procvičování výpočtů: práce a  výkon, DÚ str.24 U3

v pátek 5.10. test na výpočet W a P + teorie

Fyzika – týden 15.-19.10.  -začali jsme probírat Energii – 1) pohybovou

– týden 22.-26.10.  -2) energie polohová, v pátek malý testík na výpočty

– týden 1.-2.11. –  teplo

učivo do 16.11. –  složení látek – atom, soudržnost částic dle skupenství, pojem difuze a Brownův pohyb, druhy tepelné výměny, příští týden změny skupenství – po zopakování testík (druhá polovina příštího týdne)

TEST (trošku jsme se zpozdili) 27.11. – druhy tepelné přeměny + změny skupenství

týden 26. až 30.11.  –  elektrické pole – základní pojmy, úvod

v dalším týdnu pokračování – el.náboj, měření, vodič a izolant, siločáry

za 14 dní – zopakování celé látky a ve druhé polovině testík

Přeji všem krásné Vánoce a pohodový nový rok!

 

v týdnu od 7.-11.1. budeme opakovat za celé pololetí a připravovat se na pololetní test, který napíšeme na dvě části další  týden a  děti v něm odevzdají zadané referáty – vytisklé na PC, nebo na „flešce“ a já si je vytisknu

1.hodinu v novém roce TEST – elektrické a magnetické pole (opakování látky probrané v prosinci a je to látka/opakování 6.ročníku) – jsme ve skluzu=ostatní 8.  jej stihly před Vánocemi…