8.C

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šudová

FYZIKA

4.-7.9. opakování: základní vzorce u rovinných obrazců a těles, jednotky délky a obsahu

11.9. – probráno opakování učiva 6.ročníku a v pátek budeme psát testík: zákl.pojmy, veličiny, převody jednotek (čas, délka, plocha, objem)

17.-20.9. jsme začali práci – výpočty   DÚ str.16/7

  • za 14 dní 2.10. opakovací test „znova“

25.9. procvičování výpočtů: práce a  výkon, DÚ str.24 U3

v pátek 5.10. test na výpočet W a P + teorie

Fyzika – týden 15.-19.10.  -začali jsme probírat Energii – 1) pohybovou

– týden 22.-26.10.  -2) energie polohová, v pátek malý testík na výpočty

– týden 1.-2.11. –  teplo

učivo do 16.11. –  složení látek – atom, soudržnost částic dle skupenství, pojem difuze a Brownův pohyb, druhy tepelné výměny, příští týden změny skupenství – po zopakování testík (druhá polovina příštího týdne)