9.B

Třídní učitel: Mgr. Iveta Holečková

AKTUALITY

ZATÍM ŽÁDNÉ NEJSOU

 

  • MATEMATIKA – Mgr. Iveta Holečková
  •  Děti dostávají domů příklady k procvičení, je důležité, aby  si je počítali samostatně nebo s menší dopomocí. Opsáním hotového řešení a postupu se nic nenatrénuje a v hlavě neuloží!
  • typové příklady k přijímacímu řízení budeme procvičovat od února, zatím studujeme vše potřebné ( stavební materiál 🙂 )
  • (8.3.) Máme ukončenou kapitolu : SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICÍ. Čtvrtek a pátek jsme věnovali trénování typových úloh přijímacích zkouček od CERMATU. Kdykoliv jsem po domluvě k dispocici na konzultaci problémových úloh, hromadně v rámci třídy není příprava příliš efektivní 🙁 . V příštím týdnu začneme trénovat podobnost.
  • .ZEMĚPIS – Mgr. Iveta Holečková
  • Kdo nepsal shrnující test na probíraný kraj, napíše si po návratu do školy  – hned!
  • v současné době poznáváme ÚSTECKÝ  KRAJ

 

Vážení rodiče,
vzhledem k malé účasti na třídních schůzkách vkládám zápis z třídních schůzek.

PROGRAM TŘÍDNÍ SCHŮZKY 11.9.2018 ( společná)

-Přivítání

– Informace  pí Kopřivové ( zástupce rodičů ) ze zasedání a jednání  Spolku  pro Kamenku (objednávání stravy, čerpání financí,…)

-Seznámení rodičů se zněním školního řádu ( zejména omluvenky, uvolňování, nutnost přezouvání,…)

– Informace o novém systému objednávání stravy – připomenutí kontaktní stránky

– Informace o plánovaných dnech ŘV ( 21.9.2018,3.a4.1.2019)- odůvodnění

– Informace o plánovaných třídních schůzkách + schůzka pro rodiče žáků 9.r.  22.1.12018

-Plán exkurzí na školní rok – cyklistický kurz ( info a rozdání přihlášek), primárně preventivní program města. Pokračování školních projektů (MLÉKO DO ŠKOL, OVOCE DO ŠKOL). Informace o úpravě času odpoledního vyučování.

-Uzavření hospodaření  s třídním fondem ve školním roce 2017/2018 ( individuální doplacení )- rodiče souhlasí s hospodařením. Navrhují pokračovat obdobně i v následujícím školním roce.

-Rodiče  vyslovili a podepsali souhlas s místem srazu a rozchodu  mimo areál školy při mimoškolních akcích ( výlet, exkurze…)

-Připomenutí kontaktů – webové stránky školy, stránky tříd, „domácí příprava“

– Informace o celostátních slevách v dopravě pro žáky

-Sběr papíru – připomenutí podmínek (každé pondělí 7-9 hod)

-Diskuze – termíny přijímacích zkoušek, info o dnech otevřených dveří, podmínky účasti na cyklistickém kurzu

11.9.2018 zapsala Mgr. Iveta Holečková