9.B

Třídní učitel: Mgr. Iveta Holečková

Vážení rodiče,
vzhledem k malé účasti na třídních schůzkách vkládám zápis z třídních schůzek.

PROGRAM TŘÍDNÍ SCHŮZKY 11.9.2018 ( společná)

-Přivítání

– Informace  pí Kopřivové ( zástupce rodičů ) ze zasedání a jednání  Spolku  pro Kamenku (objednávání stravy, čerpání financí,…)

-Seznámení rodičů se zněním školního řádu ( zejména omluvenky, uvolňování, nutnost přezouvání,…)

– Informace o novém systému objednávání stravy – připomenutí kontaktní stránky

– Informace o plánovaných dnech ŘV ( 21.9.2018,3.a4.1.2019)- odůvodnění

– Informace o plánovaných třídních schůzkách + schůzka pro rodiče žáků 9.r.  22.1.12018

-Plán exkurzí na školní rok – cyklistický kurz ( info a rozdání přihlášek), primárně preventivní program města. Pokračování školních projektů (MLÉKO DO ŠKOL, OVOCE DO ŠKOL). Informace o úpravě času odpoledního vyučování.

-Uzavření hospodaření  s třídním fondem ve školním roce 2017/2018 ( individuální doplacení )- rodiče souhlasí s hospodařením. Navrhují pokračovat obdobně i v následujícím školním roce.

-Rodiče  vyslovili a podepsali souhlas s místem srazu a rozchodu  mimo areál školy při mimoškolních akcích ( výlet, exkurze…)

-Připomenutí kontaktů – webové stránky školy, stránky tříd, „domácí příprava“

– Informace o celostátních slevách v dopravě pro žáky

-Sběr papíru – připomenutí podmínek (každé pondělí 7-9 hod)

-Diskuze – termíny přijímacích zkoušek, info o dnech otevřených dveří, podmínky účasti na cyklistickém kurzu

11.9.2018 zapsala Mgr. Iveta Holečková

PROSÍM O ZVÁŽENÍ ÚČASTI DĚTÍ NA CYKLISTICKÉM KURZU NA ŠUMAVĚ, ZATÍM JE PŘIHLÁŠENO JEN 10 DĚTÍ, COŽ OHROŽUJE KONÁNÍ CELÉ AKCE. JEDNÁ SE O POSLEDNÍ SPOLEČNOU AKCI TŘÍDY, Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI VÍM, ŽE DĚTI BÝVAJÍ VŽDY POBYTEM NADŠENÉ. PŘEDPOKLÁDALI JSME SPÍŠE OPAČNÝ STAV :-(. NEBOJTE SE  FYZICKÉ NÁROČNOSTI, TRASY JSOU JIŽ LÉTY PROVĚŘENÉ, ZVLÁDLA JSEM JE I JÁ BEZ PŘEDCHOZÍ PŘÍPRAVY. DĚKUJI ZA ZVÁŽENÍ….OČEKÁVÁM FRONTU PŘIHLÁŠENÝCH 🙂