Učební plány

Níže uvedené dokumenty vychází ze ŠVP „Škola vzájemného porozumění“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT.

Povinné předměty

Volitelné předměty