Zkušební testy pro 9. ročníky

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2017

Na níže uvedených odkazech je ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu.

Ilustrační testy 2017 pro čtyřleté obory vzdělání

Ilustrační testy 2017 pro šestiletá gymnázia

Ilustrační testy 2017 pro osmiletá gymnázia

Napsat komentář

Vyplňte prosím *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.